W skład naszego zespołu wchodzą:

 • A Pabisiak

  Anna Pabisiak

  Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w latach 2007 - 2008 członek Rady Zatrudnienia m.st. Warszawy, specjalizacja:
  1. indywidualne i zbiorowe prawo pracy (transfery pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, uelastycznianie czasu pracy, negocjacje z reprezentantami pracowników, reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami)
  2. prawo cywilne (najem pomieszczeń komercyjnych, windykacja należności)
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, współautorka komentarza do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Autorka szkoleń z zakresu prawa pracy.
 • Karol Bulenda Primum Legis

  Karol Bulenda

  Prawnik, licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji 13527), kanclerz i wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, członek Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ), specjalizacja:
  1. prawo nieruchomości i prawo spółdzielcze (zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, obrót nieruchomościami, prawa do nieruchomości, umowa najmu, ochrona praw lokatorów, administracyjne granice własności, umowa deweloperska)
  2. prawo cywilne (opracowywanie i opiniowanie umów, zabezpieczanie wykonania umów)
  Autor licznych szkoleń z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarki nieruchomościami. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa cywilnego.
 • A Adamczyk

  Aleksandra Adamczyk

  Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizacja:
  1. indywidualne i zbiorowe prawo pracy (tworzenie i opiniowanie regulaminów w ramach zakładowego prawa pracy, bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy),
  2. postępowanie cywilne (reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami, windykacja należności)
  Autorka szkoleń z zakresu postępowania cywilnego i prawa pracy.  
 • A Mroz

  Arkadiusz Mróz

  Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UKSW oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, specjalizacja:
  1. 1.prawo nieruchomości (prawa do nieruchomości, umowy w obrocie nieruchomościami, umowa przedwstępna, umowa deweloperska);
  2. prawo cywilne i gospodarcze (opracowywanie i opiniowanie umów, zabezpieczanie wykonania umów, odpowiedzialność odszkodowawcza, ochrona praw konsumentów).
  Autor szkoleń i publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniu przedkontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej.  
 • Teodor Bulenda

  Teodor Bulenda

  Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo- dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, przez lata główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, specjalizacja:
  1. prawo socjalne,
  2. prawo pracy,
  3. prawo karne.
  Autor ponad stu publikacji naukowych oraz ekspertyz i opinii w procesie stanowienia prawa. Laureat medalu „Przyjaciel integracji” za tworzenie standardów prawnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, nominowany do nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy za obronę praw osób pozbawionych wolności i pokrzywdzonych przestępstwem, odznaczony złotą odznaką Ministra Sprawiedliwości za zasługi w pracy penitencjarnej.